Update cookies preferences
Promotic

IsNumeric - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu - určuje, zda výraz lze vyhodnotit jako číslo.
V systému PROMOTIC je lepší použít Pm.IsValid(Pm.ToNumber(výraz))
nebo Pm.GetVarType, Pm.IsInt, atd.
Syntaxe:
Boolean IsNumeric(Variant výraz)
Parametry:
výraz(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Vrácená hodnota:
true - Pokud výraz reprezentuje číslo
false - V jiném případě (např. pokud výraz je typu Date)
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Val, bCheck
Val = 53
bCheck = IsNumeric(Val)   ' Vrací hodnotu true
Val = "459.95"
bCheck = IsNumeric(Val)   ' Vrací hodnotu true
Val = "45 Help"
bCheck = IsNumeric(Val)   ' Vrací hodnotu false
© MICROSYS, spol. s r.o.