Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsNumeric - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu indikující, zda výraz lze vyhodnotit jako číslo.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.GetVarType (nebo Pm.IsInt, Pm.ToNumber).

Syntaxe:
Boolean IsNumeric(Variant výraz)
Parametry:
výraz(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Vrácená hodnota:
true - Pokud výraz reprezentuje číslo
false - V jiném případě (vrací false, pokud výraz je typu Date)
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Var, bCheck
Var = 53
bCheck = IsNumeric(Var)  'Vrací true
Var = "459.95"
bCheck = IsNumeric(Var)  'Vrací true
Var = "45 Help"
bCheck = IsNumeric(Var)  'Vrací false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice