Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Right - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací určený počet znaků z pravé strany řetězce.
Syntaxe:
Right(string As String, length As Integer) As String
Volání:
s = Right(string, length)
Parametry:
string(String) Řetězcový výraz z něhož jsou vráceny znaky napravo.
length(Integer) Číselný výraz určující počet vrácených znaků. Je-li 0, je vrácen prázdný řetězec (""). Je-li větší nebo stejný jako délka řetězce, je vrácen celý řetězec.
Poznámka:
K určení délky řetězce se užívá funkce Len.
Příklad:
Dim sAnyString, sStr
sAnyString = "Hello World"
sStr = Right(sAnyString, 1) ' Vrací "d"
sStr = Right(sAnyString, 6) ' Vrací " World"
sStr = Right(sAnyString, 20) ' Vrací "Hello World"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice