Update cookies preferences
Promotic

Right - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací určený počet znaků z pravé strany řetězce.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringSub.
Syntaxe:
String Right(String string, Integer length)
Parametry:
string(String) Textový řetězec ze kterého jsou vráceny znaky napravo.
length(Integer) Číselný výraz určující počet vrácených znaků.
Pokud je 0, pak je vrácen prázdný řetězec ("").
Pokud je větší nebo stejný jako délka řetězce, pak je vrácen celý řetězec.
Poznámka:
K určení délky řetězce se užívá funkce Len.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sAnyString, sStr
sAnyString = "Hello World"
sStr = Right(sAnyString, 1)   ' Vrací "d"
sStr = Right(sAnyString, 6)   ' Vrací " World"
sStr = Right(sAnyString, 20)   ' Vrací "Hello World"
© MICROSYS, spol. s r.o.