Promotic

Atn - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací arcustangens čísla.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Atan.
Syntaxe:
Double Atn(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Funkce Atn bere poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníka (číslo) a vrací odpovídající úhel v radiánech. Poměr je dán délkou protilehlé strany trojúhelníka dělenou délkou přilehlé strany trojúhelníka. Výsledek je v rozsahu od -pi/2 do pi/2 radiánu.
K převedení stupňů do radiánu se násobí stupně hodnotou pi/180. K převedení radiánů do stupňů se násobí radiány hodnotou 180/pi.
Atn je inverzní trigonometrickou funkcí k funkci Tan, která bere úhel jako parametr a vrací poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníka. Nezaměňovat funkci Atn s cotangent (cotangent=1/tangent).
Příklad1:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim pi
pi = 4 * Atn(1)   ' Výpočet hodnoty Pi
Příklad2:
Výpočet odvozených arcus funkcí
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Arcsin, Arccos, Arcsec, Arccosec, Arccotan
Arcsin = Atn(x / Sqr(-x * x + 1))
Arccos = Atn(-x / Sqr(-x * x + 1)) + 2 * Atn(1)
Arcsec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + Sgn(x - 1) * 2 * Atn(1)
Arccosec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + (Sgn(x) - 1) * 2 * Atn(1)
Arccotan = Atn(x) + 2 + Atn(1)
© MICROSYS, spol. s r.o.