Update cookies preferences
Promotic

InstrRev - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací pozici výskytu jednoho řetězce v řetězci jiném od konce řetězce.
Syntaxe:
Integer InstrRev(String string1, String string2, [Integer start], [Integer compare])
Parametry:
string1(String) Prohledávaný textový řetězec
string2(String) Vyhledávaný textový řetězec
start[nepovinné] (Integer) Číselný výraz nastavující počáteční pozici pro jednotlivé vyhledávání.
Pokud není nastaveno, pak se použije -1 (to znamená, že vyhledávání začne od pozice posledního znaku řetězce).
compare[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující druh použitého porovnání podřetězců.
Pokud není nastaveno, pak se provádí binární porovnání.
vbBinaryCompare - provede binární porovnání
vbTextCompare - provede textové porovnání
Vrácená hodnota:
0 - string1 je prázdný nebo string2 nenalezen nebo start > Len(string2)
Null - string1 nebo string2=Null
start - string2 je prázdný
pozice nalezeného podřetězce - string2 nalezen v string1
Poznámka:
Syntaxe této funkce není shodná se syntaxí funkce InStr.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim SearchString, SearchChar, nPos
SearchString = "XXpXXpXXPXXP"
SearchChar = "P"
nPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, 10, 0)   ' binární porovnání začíná na pozici 10, vrací 9
nPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, -1, 1)   ' textové porovnání začíná na poslední pozici, vrací 12
nPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, 8)   ' binární porovnání, vrací 0
© MICROSYS, spol. s r.o.