Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Second - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celé číslo (rozsah od 0 do 59) reprezentující sekundu v minutě.
Syntaxe:
Second(time As Date) As Integer
Volání:
n = Second(time)
Parametry:
time(Date) jakýkoliv výraz reprezentující čas.
Příklad:
Dim nSec
nSec = Second(Now)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice