Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StrComp - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací hodnotu indikující výsledek řetězcového porovnání.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringCmp.
Syntaxe:
Integer StrComp(String string1, String string2, [Integer compare])
Parametry:
string1(String) Textový řetězec
string2(String) Textový řetězec
compare[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující druh použitého porovnání řetězců. Pokud není nastaveno, pak se provádí binární porovnání.
vbBinaryCompare - provede binární porovnání
vbTextCompare - provede textové porovnání
Vrácená hodnota:
-1 - string1 je menší než string2
0 - string1 je rovno string2
1 - string1 je větší než string2
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sStr1, sStr2, nComp
sStr1 = "ABCD"
sStr2 = "abcd"
nComp = StrComp( sStr1, sStr2, 1)  'Vrací 0
nComp = StrComp( sStr1, sStr2, 0)  'Vrací -1
nComp = StrComp( sStr2, sStr1)  'Vrací 1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice