Promotic

CDate - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Date.
Syntaxe:
Date CDate(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) datum nebo řetězcový výraz, který představuje datum nebo čas
Poznámka:
CDate rozpozná znaky datumu a času stejně tak, jako některá čísla spadajících do rozsahu povolených pro datum. Při konverzi čísla na datum je celá část čísla převedena na datum. Jakákoli desetinná část čísla je převedena na čas dne, počínaje půlnocí.
CDate rozpozná formáty datumu podle místního nastavení systému Windows. Hodnoty dne, měsíce a roku nemusí být správně určeny, pokud jsou ve formátu jiném než v některém z rozpoznávaných formátu. Navíc, dlouhý formát datumu není rozpoznán, pokud obsahuje také řetězec den v týdnu.
Funkce IsDate se používá k určení, zda lze datum převést na datum nebo čas.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sDate, tShortDate, sTime, tShortTime
sDate = "October 19, 2023"
tShortDate = CDate(sDate)
sTime = "4:35:47 PM"
tShortTime = CDate(sTime)
© MICROSYS, spol. s r.o.