Update cookies preferences
Promotic

Fix - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celou část čísla.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Trunc.
Syntaxe:
Integer Fix(Double number)
Parametry:
number(Double) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Jak Int, tak Fix odstraňují desetinnou část čísla a vracejí výsledné celé číslo.
Rozdíl mezi Int a Fix je, že když číslo je záporné, Int vrací první záporné celé číslo menší nebo rovno číslu, zatímco Fix vrací první záporné celé číslo větší nebo rovno číslu. Například Int konvertuje -8.4 na -9 a Fix na -8.
Fix(number) je ekvivalentní:
Sgn(number) * Int(Abs(number))
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = Fix(99.2)   ' Vrací 99
n = Fix(-99.8)   ' Vrací -99
n = Fix(-99.2)   ' Vrací -99
© MICROSYS, spol. s r.o.