Promotic

CByte - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Byte.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Round (nebo Pm.Trunc, Pm.ToNumber).
Syntaxe:
Byte CByte(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:
Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CByte bude výpočet probíhat v hodnotě typu Byte v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v jednoduché nebo dvojité přesnosti nebo v celých číslech.
Použitím funkce CByte se dosáhne konverze, nezávislé na místním nastavení systému, z libovolného datového typu do hodnoty typu Byte. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou správně rozpoznány podle místního nastavení systému Windows.
Pokud výraz leží mimo povolený rozsah pro typ Byte, pak vznikne chyba.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = CByte(125.5678)   ' Vrací 126
© MICROSYS, spol. s r. o.