Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CByte - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do typu Byte.
Syntaxe:
CByte(expression As Variant) As Byte
Volání:
n = CByte(expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:

Konverzní funkce lze např. použít pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CByte bude výpočet probíhat v typu Byte v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v jednoduché či dvojité přesnosti nebo v celých číslech.

Použitím funkce CByte se dosáhne konverze, nezávislé na místním nastavení systému, z libovolného datového typu do typu Byte. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou správně rozpoznány podle místního nastavení sytému.

Pokud leží výraz mimo povolený rozsah typu Byte, pak vznikne chyba.

Příklad:
Dim nDouble, nByte
nDouble = 125.5678
nByte = CByte(nDouble) 'nByte obsahuje 126
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice