Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CByte - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do typu Byte.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.Round, Pm.Trunc nebo Pm.ToNumber.

Syntaxe:
CByte(expression As Variant) As Byte
Volání:
n = CByte(expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:

Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CByte bude výpočet probíhat v typu Byte v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v jednoduché či dvojité přesnosti nebo v celých číslech.

Použitím funkce CByte se dosáhne konverze, nezávislé na místním nastavení systému, z libovolného datového typu do typu Byte. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou správně rozpoznány podle místního nastavení systému Windows.

Pokud výraz leží mimo povolený rozsah typu Byte, pak vznikne chyba.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nDouble, nByte
nDouble = 125.5678
nByte = CByte(nDouble)  'nByte obsahuje 126
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice