Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CByte - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Byte.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Round (nebo Pm.Trunc, Pm.ToNumber).

Syntaxe:
Byte CByte(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:

Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CByte bude výpočet probíhat v hodnotě typu Byte v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v jednoduché či dvojité přesnosti nebo v celých číslech.

Použitím funkce CByte se dosáhne konverze, nezávislé na místním nastavení systému, z libovolného datového typu do hodnoty typu Byte. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou správně rozpoznány podle místního nastavení systému Windows.

Pokud výraz leží mimo povolený rozsah typu Byte, pak vznikne chyba.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = CByte(125.5678)  'Vrací 126
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice