Update cookies preferences
Promotic

DateDiff - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací počet časových rozpětí mezi dvěma datumy.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.DateDiff.
Syntaxe:
Long DateDiff(String timeSpan, Date date1, Date date2, [Integer firstdayofweek], [Integer firstweekofyear])
Parametry:
timeSpan(String) Určuje typ časového rozpětí použitý k výpočtu rozdílu mezi date1 a date2
"yyyy" - rok
"q" - kvartál
"m" - měsíc
"y" - den v roce
"d" - den
"w" - den v týdnu
"ww" - týden v roce
"h" - hodina
"n" - minuta
"s" - sekunda
date1(Date) První datum pro výpočet
date2(Date) Druhé datum pro výpočet
firstdayofweek[nepovinné] (Integer) Určuje první den v týdnu.
Pokud není nastaveno, pak se předpokládá Neděle (viz VBScript konstanty datumu a času).
Tento parametr ovlivňuje výpočty používající symboly intervalu "w" a "ww".
firstweekofyear[nepovinné] (Integer) Určuje první týden v roce.
Pokud není nastaveno, pak se předpokládá, že první týden je týden, ve kterém byl 1. leden (viz VBScript konstanty datumu a času).
Poznámka:
Ke zjištění počtu dnů mezi date1 a date2 lze použít den roku ("y") i den ("d").

Pokud je intervalem den v týdnu ("w"), pak funkce vrací počet týdnů mezi dvěma datumy.
Pokud vychází date1 na Pondělí, pak funkce spočítá počet pondělků do date2. date2 se započítává, date1 ne.
Pokud však je intervalem týden ("ww"), pak funkce vrací počet kalendářních týdnů mezi dvěma datumy.
Funkce počítá neděle mezi date1 a date2.
Funkce počítá date2, pokud připadá na neděli, ale nepočítá date1, i když připadá na neděli.

Pokud je date1 > date2, pak funkce vrací záporné číslo.

Pokud jsou date1 nebo date2 reprezentovány znaky datumu, pak se určený rok stává pevnou součástí tohoto datumu. Pokud jsou date1 nebo date2 však uzavřeny v uvozovkách a je vynechán rok, pak je ve skriptu vložen současný rok při každém vyhodnocení výrazu. Tím lze psát skript použitelný v různých rocích.

Při porovnání 31.12. a 1.1. následujícího roku funkce pro rok ("yyyy") vrací 1, i když uplynul pouze jediný den.
Příklad:
Zjistí počet dnů mezi zadaným datumem tDate a dneškem
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim s
s = "Počet dnů ode dneška: " & DateDiff("d", Now(), tDate)
© MICROSYS, spol. s r.o.