Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DateDiff - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací počet intervalů mezi dvěma datumy.
Syntaxe:
DateDiff(interval As String, date1 As Date, date2 As Date, [firstdayofweek As Integer], [firstweekofyear As Integer]) As Long
Volání:
n = DateDiff(interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])
Parametry:
interval(String) Řetězcový výraz určující interval použitý k výpočtu rozdílu mezi date1 a date2
yyyy - rok
q - kvartál
m - měsíc
y - den v roce
d - den
w - den v týdnu
ww - týden v roce
h - hodina
n - minuta
s - sekunda
date1(Date) Datumový výraz prvního datumu pro výpočet
date2(Date) Datumový výraz druhého datumu pro výpočet
firstdayofweek[nepovinné] (Integer) Konstanta určující den v týdnu. Pokud není nastaveno, pak se předpokládá Neděle (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času).
firstweekofyear[nepovinné] (Integer) Konstanta určující první týden v roce. Pokud není nastaveno, pak se předpokládá, že prvním týdnem byl týden, ve kterém byl 1. leden (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času).
Poznámka:

Funkci lze použít k určení počtu časový intervalů mezi dvěma datumy. Například lze funkci použít k zjištění počtu dní mezi dvěma datumy nebo počtu týdnů mezi dneškem a koncem roku.

Ke zjištění počtu dní mezi date1 a date2 lze použít den roku ("y") i den ("d"). Pokud je intervalem den v týdnu ("w"), pak funkce vrací počet týdnů mezi dvěmi datumy. Pokud vychází date1 na Pondělí, pak funkce spočítá počet pondělku do date2. Date2 se započítává, date1 ne. Pokud však je intervalem týden ("ww"), pak funkce vrací počet kalendářních týdnů mezi dvěma datumy. Funkce počítá neděle mezi date1 a date2. Funkce počítá date2, pokud připadá na neděli, ale nepočítá date1, i když připadá na neděli.

Pokud je date1 pozdější v čase než date2, pak funkce vrací záporné číslo. Argument firstdayofweek ovlivňuje výpočty používající symboly intervalu "w" a "ww".

Pokud jsou date1 nebo date2 reprezentovány znaky datumu, pak se určený rok stává pevnou součástí tohoto datumu. Pokud jsou date1 nebo date2 však uzavřeny v uvozovkách a je vynechán rok, pak je do skriptu vložen současný rok při každém vyhodnocení výrazu. Tím lze psát skript použitelný v různých rocích.

Při porovnání 31.12. a 1.1. následujícího roku funkce pro rok ("yyyy") vrací 1, i když uplynul pouze jediný den.

Příklad:
Zjistí počet dnů mezi zadaným datem tDate a dneškem
s = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, theDate)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice