Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DateDiff - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací počet intervalů mezi dvěma datumy.
Syntaxe:
DateDiff(interval As String, date1 As Date, date2 As Date, [firstdayofweek As Integer], [firstweekofyear As Integer]) As Long
Volání:
n = DateDiff(interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])
Parametry:
interval(String) Řetězcový výraz určující interval použitý k výpočtu rozdílu mezi date1 a date2
yyyy - rok
q - kvartál
m - měsíc
y - den v roce
d - den
w - den v týdnu
ww - týden v roce
h - hodina
n - minuta
s - sekunda
date1(Date) Datumový výraz prvního datumu pro výpočet
date2(Date) Datumový výraz druhého datumu pro výpočet
firstdayofweek[nepovinné] (Integer) Konstanta určující den v týdnu. Není-li určena, předpokládá se Neděle (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času).
firstweekofyear[nepovinné] (Integer) Konstanta určující první týden v roce. Není-li určen, předpokládá se, že prvním týdnem byl týden, ve kterém byl 1. leden (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času).
Poznámka:

Funkci lze použít k určení počtu časový intervalů mezi dvěma datumy. Například lze funkci použít k zjištění počtu dní mezi dvěma datumy nebo počtu týdnů mezi dneškem a koncem roku.

Ke zjištění počtu dní mezi date1 a date2 lze použít den roku ("y") i den ("d"). Je-li intervalem den v týdnu ("w"), funkce vrací počet týdnů mezi dvěmi datumy. Vychází-li date1 na Pondělí, funkce spočítá počet pondělku do date2. Date2 se započítává, date1 ne. Je-li však intervalem týden ("ww"), funkce vrací počet kalendářních týdnů mezi dvěma datumy. Funkce počítá neděle mezi date1 a date2. Funkce počítá date2, připadá-li na neděli, ale nepočítá date1, i když připadá na neděli.

Je-li date1 pozdější v čase než date2, funkce vrací záporné číslo. Argument firstdayofweek ovlivňuje výpočty používající symboly intervalu "w" a "ww".

Jsou-li date1 nebo date2 reprezentovány znaky datumu, určený rok se stává pevnou součástí tohoto datumu. Jsou-li date1 nebo date2 však uzavřeny v uvozovkách a je vynechán rok, pak je do skriptu vložen současný rok při každém vyhodnocení výrazu. Tím lze psát skript použitelný v různých rocích.

Při porovnání 31.12. a 1.1. následujícího roku funkce vrací pro rok ("yyyy") 1, dokonce i když uplynul pouze jediný den.

Příklad:
Zjistí počet dnů mezi zadaným datem tDate a dneškem
s = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, theDate)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice