Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

VarType - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací hodnotu indikující datový typ proměnné.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.GetVarType.

Syntaxe:
Integer VarType(Variant var)
Volání:
n = VarType(var)
Parametry:
var(Variant) Jakákoliv proměnná
Vrácená hodnota:
Poznámka:
Funkce nikdy nevrací hodnotu pro datový typ Array samostatně. Ta je vždy připočtena k některé jiné hodnotě určující pole určitého typu. Hodnota pro datový typ Variant je vrácena pouze pokud byla přidána k hodnotě pro Array k určení, že parameter var je pole. Například hodnota pro pole typu Integer je vypočtena jako 2 + 8192 neboli 8194.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = VarType(300)  'Vrací 2
n = VarType(#10/19/05#)  'Vrací 7
n = VarType("VBScript")  'Vrací 8
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice