Promotic

VarType - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací hodnotu indikující datový typ proměnné.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.GetVarType.
Syntaxe:
Integer VarType(Variant var)
Parametry:
var(Variant) Jakákoliv proměnná
Vrácená hodnota:
Poznámka:
Funkce nikdy nevrací hodnotu pro datový typ Array samostatně. Tato hodnota je vždy připočtena k některé jiné hodnotě určující pole určitého typu. Hodnota pro datový typ Variant je vrácena pouze pokud byla přidána k hodnotě pro Array pro určení, že parametr var je pole. Například hodnota pro pole typu Integer je vypočtena jako 2 + 8192, tzn. 8194.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = VarType(300)   ' Vrací 2
n = VarType(#10/19/05#)   ' Vrací 7
n = VarType("VBScript")   ' Vrací 8
© MICROSYS, spol. s r.o.