Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Log - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací přirozený logaritmus čísla.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.LogN.

Syntaxe:
Double Log(Double number)
Parametry:
number(Double) Číslo větší než 0
Poznámka:

Přirozený logaritmus je logaritmus základu e. Konstanta e je přibližně 2.718282.

Lze spočítat logaritmus libovolného základu n pro libovolné číslo x vydělením přirozeného logaritmu x přirozeným logaritmem n:

Logn = Log(x)/Log(n)
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nLog10
nLog10 = Log(x) / Log(10)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice