Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oct - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec reprezentující oktálovou hodnotu čísla.
Syntaxe:
Oct(number As Long) As String
Volání:
n = Oct(number)
Parametry:
number(Long) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:

Není-li argument číslo celým číslem, je zaokrouhleno na nejbližší celé číslo, před převedením.

je-li číslo funkce vrací
Null Null
Empty nulu (0)
jakékoliv jiné číslo až 11 oktálových znaků

Oktálová čísla lze zadat pomocí prefixu &O před číslem. Například &O10 v oktálové notaci reprezentuje 8 v desítkové soustavě.

Příklad:
Dim sOct
sOct = Oct(4) ' Vrací "4"
sOct = Oct(10) ' Vrací "10"
sOct = Oct(459) ' Vrací "713"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice