Promotic

Oct - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec který představuje oktálovou hodnotu čísla.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringFormat.
Syntaxe:
String Oct(Long number)
Parametry:
number(Long) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Pokud argument není celé číslo, pak je před převedením zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.
Pokud číslo je funkce vrací
Null Null
Empty nulu (0)
jakékoliv jiné číslo až 11 oktálových znaků

Oktálová čísla lze zadat pomocí prefixu &O před číslem. Například &O10 v oktálové notaci reprezentuje 8 decimálně.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sOct
sOct = Oct(4)   ' Vrací "4"
sOct = Oct(10)   ' Vrací "10"
sOct = Oct(459)   ' Vrací "713"
© MICROSYS, spol. s r. o.