Update cookies preferences
Promotic

Asc - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací kód ANSI znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringCodeAt.
Syntaxe:
Integer Asc(String string)
Parametry:
string(String) Textový řetězec. Pokud řetězec neobsahuje žádné znaky, pak vznikne chyba běhu programu.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = Asc("A")   ' Vrací 65
n = Asc("a")   ' Vrací 97
n = Asc("Apple")   ' Vrací 65
© MICROSYS, spol. s r.o.