Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Asc - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací kód ANSI znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci.
Syntaxe:
Asc(string As String) As Integer
Volání:
n = Asc(string)
Parametry:
string(String) Jakýkoliv platný řetězcový výraz. Pokud neobsahuje žádné znaky, pak vzniká chyba běhu programu.
Příklad:
Dim n
n = Asc("A") ' Vrací 65
n = Asc("a") ' Vrací 97
n = Asc("Apple") ' Vrací 65
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice