Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsEmpty - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu indikující, zda proměnná byla inicializována.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.IsValid (nebo Pm.GetVarType).

Syntaxe:
Boolean IsEmpty(Variant expression)
Volání:
b = IsEmpty(expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz. Protože však funkce bývá používána k určení, zda jednotlivé proměnné byly inicializovány, parametr "expression" je nejčastěji název jednotlivé proměnné.
Vrácená hodnota:
true - Pokud je proměnná neinicializována, nebo je explicitně nastavena jako Empty.
false - V jiném případě. false je vráceno také tehdy, pokud výraz obsahuje více než jednu proměnnou.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Var, bCheck
bCheck = IsEmpty(Var)  'Vrací true
Var = Null
bCheck = IsEmpty(Var)  'Vrací false
Var = Empty
bCheck = IsEmpty(Var)  'Vrací true
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice