Promotic

IsEmpty - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu - určuje, zda proměnná byla inicializována.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.IsValid (nebo Pm.GetVarType).
Syntaxe:
Boolean IsEmpty(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz. Protože však funkce bývá používána k určení, zda jednotlivé proměnné byly inicializovány, parametr expression je nejčastěji název jednotlivé proměnné.
Vrácená hodnota:
true - Pokud proměnná není inicializována, nebo je explicitně nastavena jako Empty.
false - V jiném případě. false je vráceno také tehdy, pokud výraz obsahuje více než jednu proměnnou.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Val, bCheck
bCheck = IsEmpty(Val)   ' Vrací true
Val = Null
bCheck = IsEmpty(Val)   ' Vrací false
Val = Empty
bCheck = IsEmpty(Val)   ' Vrací true
© MICROSYS, spol. s r.o.