Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Chr - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací znak spojený se zadaným ANSI kódem znaku.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringCodeFrom.
Syntaxe:
String Chr(Integer charcode)
Parametry:
charcode(Integer) číslo identifikující znak
Poznámka:
Čísla od 0 do 31 jsou stejné jako standardní netisknutelné ASCII kódy. Některé z těchto kódů jsou přístupné také přímo pomocí VBScript konstanty řetězců.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim s
s = Chr(65)  'Vrací A
s = Chr(97)  'Vrací a
s = Chr(62)  'Vrací >
s = Chr(34)  'Vrací "
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice