Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Chr - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací znak spojený se zadaným ANSI kódem znaku.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.StringCodeFrom.

Syntaxe:
Chr(charcode As Integer) As String
Volání:
s = Chr(charcode)
Parametry:
charcode(Integer) číslo identifikující znak
Poznámka:
Čísla 0 až 31 jsou stejné jako standardní netisknutelné ASCII kódy. Některé z těchto kódů jsou přístupné také přímo pomocí VBScript konstanty řetězců.
Příklad:
Dim s
s = Chr(65) ' Vrací A
s = Chr(97) ' Vrací a
s = Chr(62) ' Vrací >
s = Chr(34) ' Vrací "
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice