Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Tan - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací tangentu úhlu.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Tan.

Syntaxe:
Double Tan(Double number)
Volání:
n = Tan(number)
Parametry:
number(Double) Úhel, vyjádřený v radiánech. Stupně lze převést na radiány vynásobením zadané hodnoty číslem 0.017453293 (=2*Pi/360).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nAngle, nCosecant
nAngle = 1.3
nCosecant = 1 / Tan(nAngle)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice