Promotic

StrReverse - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec s obráceným pořadím znaků určeného řetězce.
Syntaxe:
String StrReverse(String string)
Parametry:
string(String) Textový řetězec, jehož znaky budou obráceny. Pokud je prázdný řetězec (""), pak funkce vrací prázdný řetězec. Pokud je Null, pak vznikne chyba.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim s
s = StrReverse("VBScript")   ' s obsahuje "tpircSBV"
© MICROSYS, spol. s r. o.