Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CSng - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonverovaný do typu Single.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.ToNumber.

Syntaxe:
CSng(expression As Variant) As Single
Volání:
n = CSng(expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:

Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CDbl nebo CSng bude výpočet probíhat v typu Double nebo Single v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v měně nebo v celých číslech.

Použitím funkce CSng se dosáhne konverze závislé na místním nastavení systému z libovolného datového typu do typu Single. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou rozpoznány podle místního nastavení systému Windows.

Pokud výraz leží mimo povolený rozsah typu Single, pak vznikne chyba.

 
Upozornění: Tato funkce umí konvertovat jen hodnoty s místně nastavenými oddělovači (např. hodnota 3.14 nebo 3,14). Vzniká proto problém, když hodnoty v textovém tvaru vzniknou na jiném počítači s jiným nastavením. Je doporučeno proto používat raději metodu Pm.CSng, která tento problém řeší!
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nDouble1, nDouble2, nSingle1, nSingle2
nDouble1 = 75.3421115
nDouble2 = 75.3421555
nSingle1 = CSng(nDouble1)  'nInt obsahuje 75.34211
nSingle2 = CSng(nDouble2)  'nInt obsahuje 75.34216
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice