Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sgn - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celé číslo indikující znaménko čísla.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.Sign.

Syntaxe:
Sgn(number As Double) As Integer
Volání:
n = Sgn(number)
Parametry:
number(Double) Jakýkoli platný číselný výraz.
Vrácená hodnota:
1 - větší než 0
0 - rovno 0
-1 - menší než 0
Příklad:
Dim nVar1, nVar2, nVar3, nSign
nVar1 = 12: nVar2 = -2.4: nVar3 = 0
nSign = Sgn(nVar1) ' Vrací 1
nSign = Sgn(nVar2) ' Vrací -1
nSign = Sgn(nVar3) ' Vrací 0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice