Update cookies preferences
Promotic

Sgn - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celé číslo indikující znaménko čísla.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Sign.
Syntaxe:
Integer Sgn(Double number)
Parametry:
number(Double) Jakýkoli platný číselný výraz.
Vrácená hodnota:
1 - větší než 0
0 - rovno 0
-1 - menší než 0
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nVar1, nVar2, nVar3, nSign
nVar1 = 12
nVar2 = -2.4
nVar3 = 0
nSign = Sgn(nVar1)   ' Vrací 1
nSign = Sgn(nVar2)   ' Vrací -1
nSign = Sgn(nVar3)   ' Vrací 0
© MICROSYS, spol. s r.o.