Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sign - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací celé číslo indikující znaménko čísla.
Syntaxe:
Sign(nValue As Double) As Long
Volání:
n = Pm.Sign(nValue)
Parametry:
nValue(Double) Jakýkoli platný číselný výraz.
Vrácená hodnota:
1 - větší než 0
0 - rovno 0
-1 - menší než 0
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
Dim nVar1, nVar2, nVar3, nSign
nVar1 = 12: nVar2 = -2.4: nVar3 = 0
nSign = Pm.Sign(nVar1) 'Vrací 1
nSign = Pm.Sign(nVar2) 'Vrací -1
nSign = Pm.Sign(nVar3) 'Vrací 0
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sign
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice