Promotic

Sign - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací celé číslo indikující znaménko čísla.
Syntaxe:
Long Sign(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Jakýkoli platný číselný výraz.
Vrácená hodnota:
1 - větší než 0
0 - rovno 0
-1 - menší než 0
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVar1 = 12;
var nVar2 = -2.4;
var nVar3 = 0;
var nSign = Pm.Sign(nVar1);   // Vrací 1
nSign = Pm.Sign(nVar2);   // Vrací -1
nSign = Pm.Sign(nVar3);   // Vrací 0

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sign
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.