Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InputBoxForFilePath - metoda objektu Pm

Popis:
Zadávací okno pro zobrazení souborů/složek a jejich výběr.
Syntaxe:
InputBoxForFilePath(sTitle As String, nStyle As Long, sFilePath As String, sExt As String, sFilter As String) As Boolean
Volání:
b = Pm.InputBoxForFilePath(sTitle, nStyle, sFilePath, sExt, sFilter)
Parametry:
sTitle(String) Nadpis zadávacího okna.
nStyle(Long) Bitové příznaky určující typ okna a jeho obsah.

Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu před číslem: pro JavaScript je to 0x a pro VBScript je to &H. Například 0x10 nebo &H10 v hexadecimální notaci představuje 16 v desítkové soustavě.

Lze zadat následující styly nebo jejich kombinace jako součet:

&H100 - Nelze procházet podřízenými složkami.
&H200 - Nelze procházet nadřízenými složkami.
&H300 - Nelze měnit složku.
&H400 - Vybraný soubor musí existovat.
&H1000 - Zadaný soubor nesmí existovat.
&H800 - Je vyžadováno potvrzení.
&H2000 - Nejsou zobrazeny složky.
&H4000 - Zobrazeny pouze složky.
&H10000000 - Okno bude "Vždy nahoře".
&H8000 - Okno lze ukončit pouze výběrem souboru. To znamená, že pokud je vybrána (modře označena) složka, pak okno tlačítkem OK nelze ukončit.
sFilePath(String) Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
 
při volání: úplná cesta k souboru nebo složce (pro inicializaci okna).
po volání: vybraný soubor nebo složka.
sExt(String) Implicitní přípona vybraného souboru.
sFilter(String) Řetězec umožňující filtraci obsahu souboru. Příklady:
- zobrazení všech souborů: sFilter="Všechny soubory (*.*)|*.*||"
- zobrazení souborů s příponou '.TXT': sFilter="TXT soubory (*.TXT)|*.TXT||"
- zobrazení souborů s příponou '.TXT' a '.INI': sFilter="TXT soubory (*.TXT)|*.TXT|INI soubory (*.INI)|*.INI||"
Vrácená hodnota:
true - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem OK.
false - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem Storno.
Poznámka:
Umožňuje v závislosti na parametru nStyle procházet složky na disku a vybrat (nebo zadat) soubor nebo složku. Pokud okno je ukončeno tlačítkem OK, pak je úplná cesta s názvem tohoto souboru uložena ve sFilePath.
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sFile, sFilter
sFile = "#appres:triangle.jpg"
sFilter = "Obrázky (*.jpg)|*.jpg|Všechny soubory (*.*)|*.*||"
If Pm.InputBoxForFilePath("Vyberte obrázek", &H200, sFile, "jpg", sFilter) Then
  Pm.Debug "file = " & sFile
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForFilePath
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice