Promotic

InputBoxForFilePath - metoda objektu Pm

Popis:
Zadávací okno pro zobrazení a výběr souborů/složek.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.CreateView - viz Otevření prohlížeče pro výběr složky/souboru (/#glob/filepath).
Syntaxe:
Boolean InputBoxForFilePath(String sTitle, Long nStyle, String sFilePath, String sExt, String sFilter)
Parametry:
sTitle(String) Nadpis zadávacího okna.
nStyle(Long) Bitové příznaky určující typ okna a jeho obsah.
Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu před číslem: pro JavaScript je to 0x a pro VBScript je to &H. Například 0x10 nebo &H10 v hexadecimálním tvaru představuje 16 decimálně.
Lze zadat následující styly nebo jejich kombinace jako součet:
&H100 - Nelze procházet podřízenými složkami.
&H200 - Nelze procházet nadřízenými složkami.
&H300 - Nelze měnit složku.
&H400 - Vybraný soubor musí existovat.
&H1000 - Zadaný soubor nesmí existovat.
&H800 - Je vyžadováno potvrzení.
&H2000 - Nejsou zobrazeny složky.
&H4000 - Zobrazeny pouze složky.
&H10000000 - Okno bude "Vždy nahoře".
&H8000 - Okno lze ukončit pouze výběrem souboru. To znamená, že pokud je vybrána (modře označena) složka, pak okno nelze ukončit tlačítkem "OK".
sFilePath(String) Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

při volání: úplná cesta k souboru nebo složce (pro inicializaci okna).
po volání: vybraný soubor nebo složka.
sExt(String) Implicitní přípona vybraného souboru.
sFilter(String) Textový řetězec umožňuje filtraci obsahu souboru. Příklady:
- zobrazení všech souborů: sFilter="Všechny soubory (*.*)|*.*||"
- zobrazení souborů s příponou '.TXT': sFilter="TXT soubory (*.TXT)|*.TXT||"
- zobrazení souborů s příponou '.TXT' a '.INI': sFilter="TXT soubory (*.TXT)|*.TXT|INI soubory (*.INI)|*.INI||"
Vrácená hodnota:
true - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem "OK".
false - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem "Storno".
Poznámka:
Umožňuje v závislosti na parametru nStyle procházet složky na disku a vybrat (nebo zadat) soubor nebo složku. Pokud okno je ukončeno tlačítkem "OK", pak je úplná cesta a název souboru uložen ve sFilePath.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sFile, sFilter
sFile = "#appres:triangle.jpg"
sFilter = "Obrázky (*.jpg)|*.jpg|Všechny soubory (*.*)|*.*||"
If Pm.InputBoxForFilePath("Vyberte obrázek", &H200, sFile, "jpg", sFilter) Then
Pm.Debug "File=" & sFile
End If

Historie:
Pm9.00.09: Tato metoda je zastaralá (ale funkční).
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForFilePath
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.