Update cookies preferences
Promotic

FileReadVariable - metoda objektu Pm

Popis:
Čtení hodnoty proměnné ze souboru (vytvořeného metodou Pm.FileWriteVariable).
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu PmBuffer.LoadFromFile.
Syntaxe:
Variant FileReadVariable(String sFile)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Poznámka:
Čtená hodnota může být jakéhokoliv datového typu, včetně pole.
Pokud nelze načíst, pak vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var Value = Pm.FileReadVariable("#data:Value1.dat");
if (Pm.IsValid(Value))
{
// .. při úspěchu
}
else
{
// .. při chybě
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileReadVariable
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.