Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileReadVariable - metoda objektu Pm

Popis:
Vyčtení hodnoty proměnné z daného souboru (vytvořeného metodou Pm.FileWriteVariable).
Syntaxe:
FileReadVariable(sFile As String) As Variant
Volání:
val = Pm.FileReadVariable(sFile)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou. Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Poznámka:
Čtená hodnota může být jakéhokoliv datového typu, včetně pole.

Pokud nelze načíst, pak vrací Empty.

 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Value
Value = Pm.FileReadVariable("#data:Value1.dat")
If Pm.IsValid(Value) Then
  '.. při úspěchu
Else
  '.. při chybě
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileReadVariable
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice