Promotic

AxGetObject - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří referenci na ActiveX objekt.
Syntaxe:
Object AxGetObject(String Type, String Class)
Parametry:
Type(String) Typ reference. Zatím implementováno "new" = vytvoření nového objektu.
Class(String) Identifikátor (třída) objektu.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Vytvoří reference na ActiveX a HTTPRequest objekt
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oReq = Pm.AxGetObject("new", "Microsoft.XMLHTTP");

Historie:
Pm9.00.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- AxGetObject
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.