Update cookies preferences
Promotic

ShellExecute - metoda objektu Pm

Popis:
Spuštění nebo vytisknutí souboru nebo zaregistrovaného dokumentu.
Syntaxe:
Long ShellExecute(String sOperation, String sFile, String sParameters, String sFolder, Long nShow)
Parametry:
sOperation(String) Typ operace se souborem. Pokud parametr je prázdný řetězec, pak je nastavena hodnota "open".
"open" - Soubor má být otevřen spolu s asociovanou aplikací
"print" - Soubor má být vytisknut
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sParameters(String) Parametry, které je nutno předat aplikaci asociované se spouštěným souborem
sFolder(String) Cesta k pracovní složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
nShow(Long) Mód zobrazení aplikace asociované se souborem:
0 - skrytě
1 - normálně aktivně
2 - minimalizovaně aktivně
3 - maximalizovaně aktivně
4 - normálně neaktivně
6 - minimalizovaně neaktivně
Vrácená hodnota:
Pokud operace proběhla úspěšně, pak metoda vrací hodnotu 0, v jiném případě vrací číslo chyby:
1 - nedostatek paměti
3 - zadaný soubor nebyl nalezen
4 - zadaná cesta nebyla nalezena
Poznámka:
Metoda slouží k spuštění nebo vytisknutí *.exe souboru nebo souboru zaregistrovaného v OS Windows spolu s asociovanou aplikací.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- Pm.CreateProcess (metoda)
Příklad1:
Tisk textového souboru "experiment.htm" v InternetExploreru:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute("print", "#app:experiment.htm", "", "#app:", 0);
Příklad2:
Zobrazí systémové okno Windows síťové tiskárny "\\SERVER\PRINTER1:"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute("", "\\\\SERVER\\PRINTER1", "", "", 0);
Příklad3:
Spuštění aplikace PowerPointu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute("open", "C:\\PowerPoint\\presentation.pps", "", "C:\\PowerPoint\\", 1);
Příklad4:
Otevření lokálního pdf souboru ve Web prohlížeči Edge.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sPathBrowser = "c:/Program Files (x86)/Microsoft/Edge/Application/";
Pm.ShellExecute("open", sPathBrowser + "msedge.exe", "c:/download/filename.pdf", sPathBrowser, 3);
K zobrazení požadované webové stránky v prohlížeči je vhodnější použít: CreateProcess nebo Otevření prohlížeče Web stránek (/#glob/webbrowser)
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShellExecute
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.