Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ShellExecute - metoda objektu Pm

Popis:
Spuštění či vytisknutí souboru nebo zaregistrovaného dokumentu.
Syntaxe:
ShellExecute(sOperation As String, sFile As String, sParameters As String, sFolder As String, nShow As Long) As Long
Volání:
n = Pm.ShellExecute(sOperation, sFile, sParameters, sFolder, nShow)
Parametry:
sOperation(String) Typ operace se souborem. Pokud je parametr prázdný řetězec, pak je nastavena hodnota "open".
"open" - Soubor má být otevřen spolu s asociovanou aplikací
"print" - Soubor má být vytisknut
sFile(String) Název souboru s cestou. Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

sParameters(String) Parametry, které je nutno předat aplikaci asociované se spouštěným souborem
sFolder(String) Cesta k pracovní složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

nShow(Long) Mód zobrazení aplikace asociované se souborem:
0 - skrytě
1 - normálně aktivně
2 - minimalizovaně aktivně
3 - maximalizovaně aktivně
4 - normálně neaktivně
6 - minimalizovaně neaktivně
Vrácená hodnota:
Pokud operace proběhla úspěšně, pak vrací metoda hodnotu 0, v jiném případě vrací číslo chyby:
1 - nedostatek paměti
3 - zadaný soubor nebyl nalezen
4 - zadaná cesta nebyla nalezena
Poznámka:
Metoda slouží k spuštění či vytisknutí *.exe souboru nebo souboru zaregistrovaného v OS Windows spolu s asociovanou aplikací.
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad1:
Tisk textového dokumentu "experiment.htm" v Internet Exploreru:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute "print", "#app:experiment.htm", "", "#app:", 0
Příklad2:
Zobrazení systémového okna Windows síťové tiskárny "\\SERVER\PRINTER1:"
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute "", "\\SERVER\PRINTER1", "", "", 0
Příklad3:
Spuštění aplikace PowerPointu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute "open", "c:\Proj\presentation.pps", "", "c:\Proj\", 1
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShellExecute
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice