Promotic

NetGetAddress - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací lokální adresu počítače v síti.
Syntaxe:
Variant NetGetAddress(Long nType, [Variant nParam])
Parametry:
nType(Long) Určuje typ adresy, která bude vrácena
0 - Název počítače v síti - například "user1". Parametr nParam se nezadává.
1 - URL adresa - například "http://user1/". Parametr nParam je číslo portu (Integer) a pokud je zadán a je jiný než standardní port 80, pak je doplněn do URL adresy v podobě například "http://user1:85/".
2 - IP adresa počítače v síti - například "192.21.0.56". Parametr nParam se nezadává.
nParam[nepovinné] (Variant) Doplňkový parametr (např. číslo portu)
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var s;
s = Pm.NetGetAddress(0);   // Vrací např. řetězec: "user1"
s = Pm.NetGetAddress(1);   // Vrací např. řetězec: "http://user1/"
s = Pm.NetGetAddress(1, 1029);   // Vrací např. řetězec: "http://user1:1029/"
s = Pm.NetGetAddress(2);   // Vrací např. řetězec: "128.0.0.65"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- NetGetAddress
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.