Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

NetGetAddress - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací lokální adresu počítače v síti.
Syntaxe:
NetGetAddress(nType As Long, [nParam As Variant]) As Variant
Volání:
s = Pm.NetGetAddress(nType, nParam)
Parametry:
nType(Long) Určuje typ adresy, která bude vrácena
0 - Název počítače v síti - například "user1". Parametr nParam se nezadává.
1 - URL adresa - například "http://user1/". Parametr nParam je číslo portu (Integer) a pokud je zadán a je jiný než standardní port 80, pak je doplněn do URL adresy v podobě například "http://user1:85/".
2 - IP adresa počítače v síti - například "192.21.0.56". Parametr nParam se nezadává.
nParam[nepovinné] (Variant) Doplňkový parametr (např. číslo portu)
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim s
s = Pm.NetGetAddress(0)  'Vrací např. řetězec: "user1"
s = Pm.NetGetAddress(1)  'Vrací např. řetězec: "http://user1/"
s = Pm.NetGetAddress(1, 1029)  'Vrací např. řetězec: "http://user1:1029/"
s = Pm.NetGetAddress(2)  'Vrací např. řetězec: "128.0.0.65"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- NetGetAddress
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice