Promotic

Port - vlastnost objektu PmaWeb

Popis:
Číslo TCP/IP portu.
Standardní hodnota je 80.
Syntaxe:
Long Port
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Port TCP/IP" tohoto objektu.
Viz také:
- Pm.NetGetAddress (metoda)
Příklad:
Zjistí adresu, na které nabízí své Web stránky tato aplikace:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oWeb = pMe.Pm("/Web");
var sAddr = Pm.NetGetAddress(1, oWeb.Port);
© MICROSYS, spol. s r.o.