Promotic

Port - właściwość obiektu PmaWeb

Opis:
Numer portu TCP/IP.
Wartość standardowa jest 80.
Składnia:
Long Port
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Port TCP/IP" tego obiektu.
Patrz również:
- Pm.NetGetAddress (metoda)
Przykład:
Stwierdzi adres, pod którym oferuje swoje strony Webowe niniejsza aplikacja:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oWeb = pMe.Pm("/Web");
var sAddr = Pm.NetGetAddress(1, oWeb.Port);
© MICROSYS, spol. s r.o.