Update cookies preferences
Promotic

Uprawnienia - karta obiektu PmaWeb

Opis:
W tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Lista uprawnień obiektu:
WebReadZezwolenie/zakaz odczytu z Webu.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą przeglądać strony Webowe oferowane tego obiektu (nie dotyczy to stron z oferowanych obiektów podległych).
Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych
© MICROSYS, spol. s r.o.