Promotic

onNewRequest - zdarzenie obiektu PmaWeb

Opis:
Zdarzenie jest wywołane dla żądania o każdą nową stronę Web (o dokument typu HTML, XML, BMP, itd.).
Zdarzenie jest wywołane przed wytworzeniem i wysłaniem dokumentu do Web klienta.
W tym zdarzeniu można stwierdzić wszelkie potrzebne informacje o żądaniu oraz można wpłynąć na to, czy wymagana strona rzeczywićcie zostanie wysłana.
To zdarzenie jest wszak przestarzałe a test uprawnień klientów jest lepiej wykonywać w karcie "Uprawnienia" danych obiektów.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaWeb obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.HostName - (String) [do odczytu] Nazwa zalogowanego użytkownika w przeglądarce internetowej (klient). Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany, wtedy łańcuch ten jest pusty.
pEvent.HostPwd - (String) [do odczytu] Hasło zalogowanego użytkownika w przeglądarce internetowej (klient). Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany, wtedy łańcuch ten jest pusty.
pEvent.HostAddr - (String) [do odczytu] Adres sieciowy komputera klienta - przeglądarki internetowej
pEvent.ComponentId - (String) [do odczytu i zapisu] Identyfikator Web komponentu, z którego wymagana jest strona. Tekst ten jest zawsze zmieniony na małe litery.
pEvent.PageAddr - (String) [do odczytu i zapisu] Adres wymaganej strony w danym Web komponencie (np. "default.htm"). Tekst ten jest zawsze zmieniony na małe litery.
pEvent.TypeEnable - (Long) [do odczytu] Typ zezwolenia wysłania strony klientowi. Projektant może (według ustawionego użytkownika, hasła lub adresu komputera) wyłączyć działanie.
Ustawienie tego parametru jest zalecane tylko dla specjalnych przypadkach. Jest dogodniejszym wykonywać powszechne zabezpieczenie w standardowy sposób za pomocą uprawnienia: WebRead. Patrz również PmaWebDir.onPageLoad, PmaObject-Cfg.Methods.
1 (domyślnie) - zezwolenie na operację.
-1 - żądanie zalogowania użytkownika (jeżeli użytkownik nie został określony) lub wprowadzenie użytkownika (jeżeli użytkownik został określony ale jego nazwa oraz hasło są nipoprawne).
-2 - zakazanie operacji dla danego klienta bezwarunkowo.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.HostAddr != "192.168.0.24" && pEvent.HostAddr != "192.168.0.26")
{
pEvent.TypeEnable = -2;

}
else if (pEvent.HostName != "admin" && pEvent.HostPwd != "Pokemon")
{
pEvent.TypeEnable = -1;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.