Update cookies preferences
Promotic

Uprawnienia - karta obiektu PmaPanel

Opis:
W tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Lista uprawnień obiektu:
PanelOpenZezwolenie/zakaz otwarcia panela w aplikacji. Jest to określenie użytkowników lokalnych, którzy mogą otworzyć ten panel. Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych
PanelCloseZezwolenie/zakaz zamknięcia panela w aplikacji. Jest to określenie użytkowników lokalnych, którzy mogą zamknąć ten panel. Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych
WebReadZezwolenie/zakaz odczytu z Webu. Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą odczytywać dane (w formie XML lub HTML) tego obiektu. Ma to sens tylko jeżeli jest wypełniona karta "Web serwer". Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych Patrz: Web panele.
WebWriteZezwolenie/zakaz zapisu z Webu. Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą wykonywać zwrotne ingerencje z panelu. Ma to sens tylko jeżeli jest wypełniona karta "Web serwer". Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych Patrz: Web panele.
WebMethodsZezwolenie/zakaz woływania metod z Webu. Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą wykorzystywać wywoływanie projektnackich metod panela. Metody panela są zdefiniowane w karcie "PmaObject > Metody", i można je wywoływać także w panelach przeznaczonych dla Webu. Ma to sens tylko jeżeli jest wypełniona karta "Web serwer". Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych
Podobne jest uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > WebMethods", które służy do zezwolenia wywołania globalnych metod aplikacji.
© MICROSYS, spol. s r.o.