Promotic

onKeyPress - zdarzenie obiektu PmaPanel

Opis:
Zdarzenie jest wywołane dla aktywnego panela po naciśnięciu lub po zwolnieniu dowolnego klawisza.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaPanel obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Action - (Long) [do odczytu] Indykacja naciśnięcia lub zwolnienia klawisza.
0 - zwolnienie klawisza
1 - naciśnięcie klawisza
pEvent.Code - (Long) [do odczytu] Kod naciśniętego klawisza. W przypadku znaku ANSI jest wartość zgodna z kodem znaku, pozostałe kody patrz Stałe klawiszy.
Do konwersji tego kodu liczbowego na String można zastosować metodę Pm.StringCodeFrom
pEvent.Ctrl - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Alt.
Notatka:
Zdarzenie ma podobne parametry jako zdarzenie PmaRoot.onKeyPress lub zdarzenie PmgObject.onKeyPress.
Patrz również:
- PmaRoot.onKeyPress (zdarzenie)
- PmaKey (obiekt)
Przykład:
Przykład zawartości zdarzenia. Tutaj są zdefiniowane klawisze szybkiego dostępu dla wyłączenia tego panela oraz innej akcji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Action == 1 && pEvent.Ctrl)
{
switch (pEvent.Code)
{
case 67:   // Klawisz C
// Zamknięcie tego panela
pMe.Close();
break;
case 66:   // Klawisz B
// Jakaś inna akcja
break;
}
}
© MICROSYS, spol. s r. o.