Update cookies preferences
Promotic

Y - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Współrzędna Y lewego górnego rogu panela względem do okna nadrzędnego (zależne od rodzaju panela).
Samodzielne okno: pozycja jest względem do ekranu.
Okno modalne: pozycja jest względem do ekranu.
Pmg obiekt: pozycja jest względem do panela nadrzędnego (odpowiednia pozycji obiektu PmgFrame).

Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Składnia:
Long Y
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- PmaPanel.X (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nY = oPanel.Y;   // Odczyt z właściwości
oPanel.Y = 200;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.