Promotic

Close - metoda obiektu PmaPanel

Opis:
Metoda zamknie okno panela (usunie z ekranu oraz zwolni z pamięci).
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tej metody dogodniejszym jest zastosowanie metody PmgRoot.Close.
Składnia:
Empty Close()
Notatka:
Metoda zostanie wykonana tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "PanelClose".

Niniejszą metodę można wywołać także w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".

Metoda działa również w panelu Webowym. Tą metodę można wołać na przykład w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton (patrz Przykład).

Metoda ta jest stosowana tylko w specjalnych przypadkach. Zazwyczaj okno zostanie zamknięte automatycznie. W obszarze roboczym (w obiekcie PmaWorkspace) okno zostanie zamknięte jeżeli w ramach obszaru zostanie otwarte inne okno. Samodzielne okno zazwyczaj zamyka użytkownik ręcznie kliknięciem myszki na krzyż w nagłówku okna.
Patrz również:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmaPanel.onClose (zdarzenie)
Przykład:
Przykład zamknięcia panela przy pomocy przycisku w panelu. W przycisku (w obiekcie PmgButton) w zdarzeniu onButtonUp znajduje się skrypt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Close();
© MICROSYS, spol. s r.o.