Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Close - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Metoda zavře obraz (smaže z obrazovky a uvolní z paměti).

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.

Místo této metody je lepší použít metodu PmgRoot.Close.

Syntaxe:
Empty Close()
Poznámka:
Metoda se provede pouze pokud je splněno oprávnění "PanelClose".
 
Tuto metodu lze volat i v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".
 
Metoda je funkční i pro Web obrazy. Tato metoda lze tedy volat například v události onButtonUp objektu PmgButton (viz Příklad).
 
Tato metoda se používá pouze pro speciální případy. Okno se běžně zavře automaticky. V pracovní ploše (PmaWorkspace) se okno zavře pokud se ve stejném rámci plochy otevře jiné okno. Nezávislé okno zase většinou zavírá uživatel ručně kliknutím na křížek v záhlaví okna.
Viz také:
Příklad:
Příklad zavření obrazu z tlačítka v tomto obrazu. V tlačítku (objekt PmgButton) v události onButtonUp je skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Close();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice