Promotic

Close - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Metoda zavře obraz (odstraní z obrazovky a uvolní z paměti).
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této metody je lepší použít metodu PmgRoot.Close.
Syntaxe:
Empty Close()
Poznámka:
Metoda se provede pouze pokud je splněno oprávnění "PanelClose".

Tuto metodu lze volat i v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".

Metoda je funkční i ve Web obrazu. Tato metoda lze tedy volat například v události onButtonUp objektu PmgButton (viz Příklad).

Tato metoda se používá pouze pro speciální případy. Okno se obvykle zavře automaticky. V pracovní ploše (v objektu PmaWorkspace) se okno zavře pokud se ve stejném rámu plochy otevře jiné okno. Samostatné okno zase obvykle zavírá uživatel ručně kliknutím myši na křížek v záhlaví okna.
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmaPanel.onClose (událost)
Příklad:
Příklad zavření obrazu tlačítkem v obrazu. V tlačítku (v objektu PmgButton) v události onButtonUp je skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Close();
© MICROSYS, spol. s r.o.