Promotic

  OpenModal - metoda objektu PmaPanel

  Popis:
  Metoda otevírá modální okno s obrazem. Pokud je toto modální okno otevřeno, pak ostatní okna aplikace jsou nepřístupná.
  Tato metoda je zastaralá (ale funkční), není funkční pro Web obrazy a je lepší použít metodu Pm.CreateView. Viz Jak pracovat s modálními okny.
  Syntaxe:
  Variant OpenModal([Variant vArguments])
  Parametry:
  vArguments[nepovinné] (Variant) Hodnota, která je automaticky přenesena do vlastnosti Arguments. Hodnota této vlastnosti je obvykle čtena v události onOpen a slouží k předání vstupních dat otevíranému oknu přímo ve skriptu.
  Vrácená hodnota:
  Hodnota, která je automaticky přenesena z vlastnosti ReturnValue. Tato vlastnost je obvykle plněna hodnotou v události onClose a představuje možný výsledek editace okna (formuláře).
  Poznámka:
  Metoda se provede pouze pokud je splněno oprávnění "PanelOpen".
  Tato metoda lze volat jen nad objektem PmaPanel, kde konfigurátor "Výchozí hodnota sFramePars" je nastaven na "Samostatné nebo modální okno".

  Mechanismus, automatického přenesení vstupního parametru vArguments do vlastnosti Arguments a opačně návratové hodnoty uložené ve vlastnosti ReturnValue jako návratové hodnoty metody OpenModal, umožňuje vytvořit okno (formulář), kde obsah obrazu není přímo spojen (vazbami, skriptem) s aplikaci, ale celý počáteční stav okna je předán pomocí vstupního parametru a celý stav po editaci obsahu je předán přes návratovou hodnotu. K předání několika hodnot přes jediný parametr lze použít funkce VBScript.Array.
  Příklad:
  Otevření okna pro editaci 3 hodnot (kde a0, a1, a2 jsou počáteční hodnoty a r0, r1, r2 jsou výstupní hodnoty)
  Skript volající modální okno
  VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

  Dim r0, r1, r2, a0, a1, a2, r
  a0 = 0
  a1 = 10
  a2 = 20
  r = oPanel.OpenModal(Array(a0, a1, a2))
  If Pm.IsValid(r) Then
  r0 = r(0)
  r1 = r(1)
  r2 = r(2)
  End If
  Skript v události PmaPanel.onOpen (parametry se zapíší do 3 PmgWEdit objektů).
  VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

  Dim a
  a = pMe.Arguments
  pMe.Items("/WEdit0").Value = a(0)
  pMe.Items("/WEdit1").Value = a(1)
  pMe.Items("/WEdit2").Value = a(2)
  skript v události PmaPanel.onClose (hodnoty 3 PmgWEdit objektů se zapíší do návratové hodnoty).
  VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

  Dim r0, r1, r2
  r0 = pMe.Items("/WEdit0").Value
  r1 = pMe.Items("/WEdit1").Value
  r2 = pMe.Items("/WEdit2").Value
  pMe.ReturnValue = Array(r0, r1, r2)
  © MICROSYS, spol. s r. o.