Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ViewerType - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Zjišťuje, zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.

Místo této vlastnosti je lepší použít vlastnost PmgRoot.ClientType.

Syntaxe:
Long ViewerType
Volání:
nType = oPanel.ViewerType
Hodnoty:
1 - Okno je otevřeno v aplikaci
2 - Okno je otevřeno ve Web prohlížeči
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Tuto vlastnost je možné číst jen ve skriptech událostí Pmg objektů. Podle této vlastnosti je možné podmíněně provádět algoritmy jiné v aplikaci a jiné ve Web prohlížeči. Má smysl pouze pokud je obraz určen pro lokální použití v aplikaci i pro Web jako Web obrazy (tzn. pokud je povoleno Web sdílení v záložce "Web server").
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pMe.PmPanel.ViewerType == 1)
//algoritmus pro lokální obraz
else
//algoritmus pro Web

Historie:
Pm7.02.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice