Promotic

ViewerType - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Zjišťuje, zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této vlastnosti je lepší použít vlastnost PmgRoot.ClientType.
Syntaxe:
Long ViewerType
Hodnoty:
1 - Okno je otevřeno v aplikaci
2 - Okno je otevřeno ve Web prohlížeči
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tuto vlastnost lze číst jen ve skriptech událostí Pmg objektů. Podle této vlastnosti lze podmíněně provádět algoritmy jiné v aplikaci a jiné ve Web prohlížeči. Má smysl pouze pokud obraz je určen pro lokální použití v aplikaci i pro Web jako Web obrazy (tzn. pokud je povoleno Web sdílení v kartě "Web server").
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pMe.PmPanel.ViewerType == 1)
{
// algoritmus pro lokální obraz
}
else
{
// algoritmus pro Web
}
© MICROSYS, spol. s r.o.