Promotic

Items - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Vrací referenci na Pmg objekt v obrazu.
Je doporučeno nepoužívat tuto metodu. Na Pmg objekty není vhodné se odvolávat mimo obraz, ve kterém objekt je (mimo jiné pak daná věc není funkční ve Web obrazu). A pro získání reference na Pmg objekt v obrazu (v událostech Pmg objektů) je doporučována metoda PmgObject.Items.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této metody je lepší použít metodu PmgObject.Items.
Syntaxe:
Object Items(String sPath, [Long nAttr])
Parametry:
sPath(String) Absolutní cesta k Pmg objektu (rozlišuje velká/malá písmena).
Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře vnořených Pmg objektů. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený Pmg objekt se odkazuje jeho názvem. Na nadřízený Pmg objekt se odkazuje znaky .. . Absolutní cesta začíná znakem /, popisuje cestu k Pmg objektu od začátku stromové struktury. Relativní cesta začíná názvem vnořeného Pmg objektu nebo odkazem na nadřízený Pmg objekt znaky .. nebo odkazem na sebe sama ., popisuje cestu k jinému Pmg objektu relativně k sobě.
Na vnořený implementační podobjekt (který není typu PmgObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom Pmg objektů obrazu a začíná adresovat implementační podobjekty. Například "/text0/#vars/Teplota".
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - Standardní chování.
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba INFO systému.
Poznámka:
Používání této metody nad objektem PmaPanel není příliš doporučováno (není funkční například pro Web obrazy). Použití je vhodné pouze pokud je potřeba ve stromu Pma objektů ovlivňovat přímo Pmg objekty. Obvykle (např. v událostech Pmg objektů) je však mnohem lepší používat metodu PmgObject.Items, tzn. dostat se k Pmg objektu přes jiný Pmg objekt.
Příklady viz metoda PmgObject.Items.

Pro vytvoření proměnné typu Object obsahující referenci na Pmg objekt nebo jeho implementační podobjekt viz také: #pragma variable x = PmgObjectRef("cesta").
Viz také:
Příklad:
Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" Pmg objektu "text0" vnořeném do nadřízeného objektu s názvem "box0". Reference na objekt je absolutní.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Panel").Items("/text0/#vars/Teplota") = 0
© MICROSYS, spol. s r.o.