Promotic

Items - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Vrací referenci na Pmg objekt v obrazu.
Je doporučeno nepoužívat tuto metodu. Na Pmg objekty není vhodné se odvolávat mimo obraz, ve kterém objekt je (mimo jiné pak daná věc není funkční ve Web obrazu). A pro získání reference na Pmg objekt v obrazu (v událostech Pmg objektů) je doporučována metoda PmgObject.Items.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této metody je lepší použít metodu PmgObject.Items.
Syntaxe:
Object Items(String sPath, [Long nAttr])
Parametry:
sPath(String) Absolutní cesta k Pmg objektu (rozlišuje velká/malá písmena).
Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře vnořených Pmg objektů. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený Pmg objekt se odkazuje jeho názvem. Na nadřízený Pmg objekt se odkazuje znaky .. . Absolutní cesta začíná znakem /, popisuje cestu k Pmg objektu od začátku stromové struktury. Relativní cesta začíná názvem vnořeného Pmg objektu nebo odkazem na nadřízený Pmg objekt znaky .. nebo odkazem na sebe sama ., popisuje cestu k jinému Pmg objektu relativně k sobě.
Na vnořený implementační podobjekt (který není typu PmgObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom Pmg objektů obrazu a začíná adresovat implementační podobjekty. Například "/text0/#vars/Teplota".
nAttr[nepovinné](Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - Standardní chování.
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba INFO systému.
Poznámka:
Používání této metody nad objektem PmaPanel není příliš doporučováno (není funkční například pro Web obrazy). Použití je vhodné pouze pokud je potřeba ve stromu Pma objektů ovlivňovat přímo Pmg objekty. V mnoha případech (např. v událostech Pmg objektů) je však mnohem lepší používat metodu PmgObject.Items, tzn. dostat se k Pmg objektu přes jiný Pmg objekt.
Příklady viz metoda PmgObject.Items.

Pro vytvoření proměnné typu Object obsahující referenci na Pmg objekt nebo jeho implementační podobjekt. Viz také: #pragma variable x = PmgObjectRef("cesta").
Příklad:
Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" Pmg objektu "text0" vnořeném do nadřízeného objektu s názvem "box0". Reference na objekt je absolutní.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Panel").Items("/text0/#vars/Teplota") = 0
© MICROSYS, spol. s r. o.