Update cookies preferences
Promotic

Visible - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Zjišťuje otevření obrazu.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Syntaxe:
Boolean Visible
Hodnoty:
true - obraz je otevřen
false - obraz není otevřen
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var bVisible = oPanel.Visible;
© MICROSYS, spol. s r.o.