Promotic

onMousePress - událost objektu PmaPanel

Popis:
Událost je vyvolána po stisknutí, uvolnění, nebo při dvojkliku levého tlačítka myši pokud je kurzor myši na daném okně. Zda událost je vyvolána stiskem, uvolněním nebo Dvojklikem myší lze získat z parametru pEvent.Action.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaPanel objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Action - (Long) Indikace stisku nebo puštění tlačítka.
0 - uvolnění tlačítka
1 - stisknutí tlačítka
2 - dvojklik levého tlačítka myši
pEvent.Ctrl - (Boolean) Indikace současného stisku klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indikace současného stisku klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) Indikace současného stisku klávesy Alt.
pEvent.X - (Long) Pozice kursoru myši na ose X relativně k levému hornímu rohu Pmg objektu (v pixelech).
pEvent.Y - (Long) Pozice kursoru myši na ose Y relativně k levému hornímu rohu Pmg objektu (v pixelech).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Action == 0)
{
// dělej něco, pokud se uvolňuje tlačítko myši
if (pEvent.Ctrl)
{
// pokud byla navíc stisknuta klávesa Ctrl, pak dělej ještě něco navíc
}
}
© MICROSYS, spol. s r. o.