Promotic

onMousePress - událost objektu PmaPanel

Popis:
Událost je vyvolána po stisknutí, uvolnění, nebo při dvojkliku levého tlačítka myši pokud je kurzor myši na daném okně. Zda událost je vyvolána stiskem, uvolněním nebo dvojklikem levým tlačítkem myši lze získat z parametru pEvent.Action.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaPanel objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Action - (Long) Indikace stisknutí nebo puštění tlačítka.
0 - uvolnění tlačítka myši
1 - stisknutí tlačítka myši
2 - dvojklik levým tlačítkem myši
pEvent.Ctrl - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
pEvent.X - (Long) Pozice kurzoru myši na ose X relativně k levému hornímu rohu Pmg objektu (v pixelech).
pEvent.Y - (Long) Pozice kurzoru myši na ose Y relativně k levému hornímu rohu Pmg objektu (v pixelech).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Action == 0)
{
// dělej něco, pokud se uvolňuje tlačítko myši
if (pEvent.Ctrl)
{
// pokud byla navíc stisknuta klávesa Ctrl, pak dělej ještě něco navíc
}
}
© MICROSYS, spol. s r. o.