Promotic

ReturnValue - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Výstupní hodnota při zavření obrazu.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této vlastnosti je lepší použít vlastnost PmgRoot.ReturnValue.
Syntaxe:
Variant ReturnValue
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Hodnota vlastnosti je použita jako návratová hodnota metody Pm.CreateView.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
oPanel.ReturnValue = Pm.Array1("a", "b", "c");
© MICROSYS, spol. s r.o.