Promotic

Enabled - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Povolení/zákaz uživatelského ovládání celého obrazu.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této vlastnosti je lepší použít vlastnost Enabled objektu PmgRoot.
Syntaxe:
Boolean Enabled
Hodnoty:
true - Pmg objekt zachycuje každou událost, která je vyvolána uživatelem (kliknutím myši, atd.).
false - Pmg objekt nezachycuje žádnou událost, která je vyvolána uživatelem.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var bEnabled = oPanel.Enabled;   // Čtení z vlastnosti
oPanel.Enabled = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.