Promotic

Grafika - karta objektu PmaPanel

Popis:
V této kartě se edituje grafika obrazu.
Konfigurátory:
Poznámka:
Editor grafiky je určen pro objekt PmaPanel k vytváření grafických obrazů aplikace - skupin libovolného počtu Pmg objektů, kterou vytvoří projektant podle svých představ výběrem v okně "Předkonfigurace Pmg objektů".
V těchto objektech lze zadat jejich statické vlastnosti, případně tyto vlastnosti napojit datovou vazbou a oživit tak vytvářenou vizualizaci. Napojit datovou vazbouu lze všechny důležité vlastnosti Pmg objektů: barva, pozice, velikost, hodnota a mnoho dalších.

Editor grafiky má mnoho funkcí, které umožňují rychlou a přitom velmi obecnou tvorbu aplikací. Například:
- Možnost vytvářet grafické vzory a jejich instance (Pmg objekty PmgPrototype a PmgInstance)
- Podpora tvorby vlastních složených Pmg objektů.
- Import/export do XML (do textových dat).

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.