Promotic

Print - metoda objektu PmaPanel

Popis:
Tisk obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru.
Syntaxe:
Boolean Print([Long nAttr], [String sOptions], [String sParams])
Parametry:
nAttr[nepovinné] (Long) Parametr určuje, zda obraz bude tisknut
0 (přednastaveno) - novým způsobem
1 - starým způsobem
sOptions[nepovinné] (String) Dodatečné parametry definující způsob tisku (výřez, atd.).
Pokud není nastaveno, pak se tiskne celý obraz s výchozím nastavením. Hodnota parametru sOptions se bere i z výchozího statického nastavení objektu, viz Výchozí hodnota sFramePars. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "x:0;y:0;dx:300;dy:200;printer:select;printzoom:0;".
"x:nn;" (nepovinné) - Pozice x levého horního rohu výřezu (v pixelech, přednastaveno 0).
"y:nn;" (nepovinné) - Pozice y levého horního rohu výřezu (v pixelech, přednastaveno 0).
"dx:nn;" (nepovinné) - Velikost x výřezu (v pixelech, přednastaveno 0 = celý obraz).
"dy:nn;" (nepovinné) - Velikost y výřezu (v pixelech, přednastaveno 0 = celý obraz).
"printer:xx;" (nepovinné) - Umožňuje vybrat a nastavit tiskárnu pro tisk.
select (přednastaveno) - Při tisku bude zobrazeno okno pro výběr a nastavení vlastností tiskárny.
default - Tisk se provede na implicitní tiskárně OS Windows.
file:filepath - Název souboru s cestou (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif nebo *.tif), do kterého bude obraz nebo jeho výřez uložen. Přípona souboru určuje formát uložení. Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám. Výsledná velikost obrázku v souboru bude dána velikostí celého obrazu nebo velikostí výřezu.
{printercfg} - Konfigurační data konkrétní tiskárny získané metodou Pm.PrinterCfg. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal.
"printzoom:nn;" (nepovinné) - Výsledná velikost obrázku v souboru bude dána velikostí celého obrazu nebo velikostí výřezu.
sParams[nepovinné] (String) Umožňuje nastavit hodnotu parametrů objektu PmgRoot.
Tento parametr je pak přístupný v konfigurátorech obrazu pomocí Makro výraz $.par a ve skriptu metodou GetPar.
Každý jednotlivý parametr je zde tvořen identifikátorem (název) a hodnotou.
Syntaxe: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Viz také: Parametry Pmg objektu.
Hodnota parametru sParams se bere i z výchozího statického nastavení objektu. Viz Výchozí hodnota sViewPars.
Poznámka:
Pokud se tato metoda vyvolá nad obrazem, který není otevřen, pak se obraz neviditelně otevře a po tisku zavře. Přitom se nevyvolají události onOpen a onClose.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech. je lepší použít metodu PmgRoot.Print.
Příklad1:
Tisk celého obrazu. Obraz bude roztažen přes celý papír (bez zdeformování) a bude zobrazeno okno pro výběr a nastavení vlastností tiskárny.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = pMe.Pm("/panel").Print();
Příklad2:
Tisk výřezu části obrazu, kde výřez začíná na pozici 100,100 a jeho velikost je 300,200. Obraz bude roztažen přes celý papír (bez zdeformování) a bude zobrazeno okno pro výběr a nastavení vlastností tiskárny.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = pMe.Pm("/panel").Print(0, "x:100;y:100;dx:300;dy:200;");
Příklad3:
Tisk celého obrazu do souboru #temp:Img/panel.png;. Výsledná velikost obrázku v souboru bude dána velikostí celého obrazu nebo velikostí výřezu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = pMe.Pm("/panel").Print(0, "printer:file:#temp:Img/panel.png;");
Příklad4:
Tisk do souboru zadáného absolutní cestou.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = pMe.Pm("/panel").Print(0, "printer:file:c:/Images/panel.png;");
© MICROSYS, spol. s r.o.