Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Reporty v systému PROMOTIC

Podle požadavků na obsah a formu prezentace je nutno zvolit vyhovující technologii tvorby tohoto dokumentu.
 
Systém PROMOTIC umožňuje využít k jeho tvorbě technologie: HTML, e-mail, Excel, Libre Office, PDF atd.

Systém PROMOTIC také může spolupracovat nebo poskytnout potřebná data specializovaným software na tvorbu těchto dokumentů (např. Crystal Report).

 

PmaReport

Využívá technologii HTML kde jsou v obsahu dokumentu umístěna klíčová slova, která jsou při otevření nahrazena hodnotami z aplikace PROMOTIC. Umožňuje zobrazit jednotlivé hodnoty, pole hodnot v tabulkové podobě nebo obrázky.
 
Výhody:
- V systému jsou jednoduché předkonfigurace šablon pro reporty systémových dat.
 
Nevýhody:
- Při tvorbě nové šablony je nutná znalost HTML a syntaxe pro náhradu klíčových slov.
 
Viz: Předkonfigurace ve skupině "Sestava (PmaReport)", Příklady na sestavy

PmaPanel - Tisk obrazu do souboru PDF

V aplikaci PROMOTIC lze tisknout odesláním na virtuální tiskárnu (OS Windows 10 obsahuje "Microsoft Print to PDF"), která netiskne na fyzický papír, ale do souboru. V OS Windows 8, 7 a starších je nutno nainstalovat software třetích stran.
 
Tisk obrazu s výběrem tiskárny:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.Print("");
 
Výhody:
- Jednoduché uživatelsky ovládané použití metody pro tisk obrazu.
 
Nevýhody:
- Pokud je volána nad obrazem, který není právě otevřen, pak nemusí být jeho obsah ve výsledku úplný (nevykreslené průběhy trendů, prázdné tabulky, atd.).
 
Viz: Tisk otevřeného obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru, Tisk obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru, Jak tisknout v systému PROMOTIC

Microsoft Excel

Umožňuje pomocí PmaAdo nebo pomocí technologie VBA zapisovat data do sešitů Microsoft Excel dokumentů.
 
Výhody:
- Umožňuje jednoduše automatickým bezobslužným způsobem generovat reporty.
- Data z PROMOTIC aplikace mohou být použita k prezentaci grafickými prostředky Excelu.
- Excel (od verze 2007) umožňuje vlastní metodou uložit výsledek reportu do PDF souboru.
 
Nevýhody:
- Nutná instalace 32-bitové verze Microsoft Office na cílovém počítači
 
Viz: Databáze Excel, Příklady použití databáze Excel v systému PROMOTIC, Příklady práce s aplikací Excel, Příklady práce s aplikací Excel

LibreOffice Calc

Umožňuje pomocí technologie LibreOffice API zapisovat data do sešitů Calc dokumentů.
 
Výhody:
- Umožňuje jednoduše automatickým bezobslužným způsobem generovat reporty.
- Data z PROMOTIC aplikace mohou být použita k prezentaci grafickými prostředky Calc.
- Bezplatná instalace Libre Office.
 
Nevýhody:
- Nutná instalace Libre Office na cílovém počítači
 
Viz: Databáze Calc

SAP - Crystal Reports

Crystal Reports je vývojový nástroj, který umožňuje vytvářet složité databázové dotazy a prezentovat grafické výsledky. Samotný proces vytváření zpráv nevyžaduje znalost jazyka SQL, ačkoli lze pomocí něho vytvářet dotazy.

Tento program umožňuje vytvářet propojení mezi tabulkami, vybrat si rekordy a seskupovat je, obsahuje bohatou sadu možností jak skrýt nepotřebné záznamy, podporuje filtrování založené na uživatelsky definovaných vzorcích, které zlepšují možnosti vizualizace dat.

 
Výhody:
- Určeno pro podnikové analytiky
- Jednoduchá tvorba reportů pomocí drag&drop
 
Nevýhody:
- Zakoupení licence pro použití.
- Ke spuštění Crystal Reports 2016 nelze použít VBScript, jak to bylo možné v dřívějších verzích.
- Crystal Reports 2016 nepřijme argumenty příkazového řádku.
 
Viz také:
- PmaReport (objekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice