Update cookies preferences
Promotic

Reporty v systému PROMOTIC

Podle požadavků na obsah a formu prezentace je nutno zvolit vyhovující technologii tvorby tohoto dokumentu.

Systém PROMOTIC umožňuje využít k jeho tvorbě technologie: HTML, e-mail, Excel, Libre Office, PDF atd.
Systém PROMOTIC také může spolupracovat nebo poskytnout potřebná data specializovaným software na tvorbu těchto dokumentů (např. Crystal Report).

PmaReport

Využívá technologii HTML kde jsou v obsahu dokumentu umístěna klíčová slova, která jsou při otevření nahrazena hodnotami z aplikace PROMOTIC. Umožňuje zobrazit jednotlivé hodnoty, pole hodnot v tabulkové podobě nebo obrázky.
 
Výhody:
- V systému jsou jednoduché předkonfigurace šablon pro reporty systémových dat.
 
Nevýhody:
- Při tvorbě nové šablony je nutná znalost HTML a syntaxe pro náhradu klíčových slov.
 
Viz: Předkonfigurace ve skupině "Reporty", Příklady reportů

PmaPanel - Tisk obrazu do souboru PDF

V aplikaci PROMOTIC lze tisknout odesláním na virtuální tiskárnu (OS Windows 11/10 obsahuje "Microsoft Print to PDF"), která netiskne na fyzický papír, ale do souboru. V OS Windows 8, 7 a starších je nutno nainstalovat software třetích stran.
 
Tisk obrazu s výběrem tiskárny:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.Print("");
 
Výhody:
- Jednoduché uživatelsky ovládané použití metody pro tisk obrazu.
 
Nevýhody:
- Pokud je volána nad obrazem, který není právě otevřen, pak nemusí být jeho obsah ve výsledku úplný (nevykreslené průběhy trendů, prázdné tabulky, atd.).
 
Viz: Tisk otevřeného obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru, Tisk obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru, Jak tisknout v systému PROMOTIC

Předkonfigurace reportů pro alarmy a trendy

Umožní v tabulkové podobě zobrazit a vytisknout nebo uložit do csv souboru přepočtená data v zadaném časovém úseku, v zadané periodě a podle dalších přepočtových kritérií.
 
Výhody:
 
Umožňuje uživatelsky zadat:
- výběr položek k zobrazení
- časový rozsah a periodu
- typ přepočtu veličiny
 
Viz: Předkonfigurace "PmaReport - Reporty alarmů setříděných podle zadaných filtračních kriterií", Předkonfigurace "PmaReport - Reporty trendovaných dat podle zadaných filtračních kriterií"

Microsoft Excel

1) PmaAdo nebo VBA
 
Umožňuje pomocí PmaAdo nebo pomocí technologie VBA zapisovat data do sešitů Microsoft Excel dokumentů.
 
Výhody:
- Umožňuje jednoduše automatickým bezobslužným způsobem generovat reporty.
- Data z aplikace PROMOTIC mohou být použita k prezentaci grafickými prostředky Excelu.
- Excel (od verze 2007) umožňuje vlastní metodou uložit výsledek reportu do souboru PDF.
 
Nevýhody:
- Nutná instalace Microsoft Office na cílovém počítači
 
Viz: Databáze Excel, Příklady použití databáze Excel v systému PROMOTIC, Příklady práce s aplikací Excel, Příklady práce s aplikací Excel

2) Excel s aktivním makrem (*.xlsm)
 
Možný je také jiný přístup, kdy aplikace Excel se z hlediska komunikace chová jako webový klient který na zadané URL adrese a pomocí dohodnutých parametrů žádá PROMOTIC Web server o data.
 
Viz: Předkonfigurace "PmaWebDir - Odeslání požadovaných dat denní produkce do Excel souboru"
 
Výhody:
 
Přijatá data mohou být libovolně prostředky Excelu graficky a hodnotově zpracována. Toto řešení nevyžaduje aby na počítači (kde je aplikace PROMOTIC) byl Excel instalován.

3) Excel soubor bez programu MS Excel
 
Nový soubor Excelu s datovým obsahem je možné vytvořit také pomocí externího "widgetu". Toto řešení nevyžaduje aby na počítači (kde je aplikace PROMOTIC) byl Excel instalován.
 
Viz: Předkonfigurace "PmaWebDir - Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) s daty (bez programu MS Excel)", Předkonfigurace "PmaWebDir - Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) ze vzorového souboru a s přidáním dat (bez programu MS Excel)"

LibreOffice Calc

Umožňuje pomocí technologie LibreOffice API zapisovat data do sešitů Calc dokumentů.
 
Výhody:
- Umožňuje jednoduše automatickým bezobslužným způsobem generovat reporty.
- Data z aplikace PROMOTIC mohou být použita k prezentaci grafickými prostředky Calc.
- Bezplatná instalace Libre Office.
 
Nevýhody:
- Nutná instalace Libre Office na cílovém počítači
 
Viz: Databáze Calc

SAP - Crystal Reports

Crystal Reports je vývojový nástroj, který umožňuje vytvářet složité databázové dotazy a prezentovat grafické výsledky. Samotný proces vytváření zpráv nevyžaduje znalost jazyka SQL, ačkoli lze pomocí něho vytvářet dotazy.
Tento program umožňuje vytvářet propojení mezi tabulkami, vybrat si záznamy a seskupovat je, obsahuje bohatou sadu možností jak skrýt nepotřebné záznamy, podporuje filtrování založené na uživatelsky definovaných vzorcích, které zlepšují možnosti vizualizace dat.
 
Výhody:
- Určeno pro podnikové analytiky
- Jednoduchá tvorba reportů pomocí drag&drop
 
Nevýhody:
- Zakoupení licence pro použití.
- Ke spuštění Crystal Reports 2016 nelze použít VBScript, jak to bylo možné v dřívějších verzích.
- Crystal Reports 2016 nepřijme argumenty příkazového řádku.
Viz také:
- PmaReport (objekt)
© MICROSYS, spol. s r.o.