Promotic

Předkonfigurace "PmaWebDir - Odeslání požadovaných dat denní produkce do Excel souboru"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Reporty / Report do souboru Excel".

Předkonfigurace vytvoří v objektu PmaWeb nakonfigurovaný objekt PmaWebDir. Uloží na disk soubor aplikace Excel implicitně nazvaný ReportDailyProduction.xlsm.

Popis Excel souboru ReportDailyProduction.xlsm
Soubor se z hlediska komunikace chová jako Web klient, který na zadané URL adrese a pomocí dohodnutých parametrů žádá PROMOTIC Web server o data.
Popis listů v Excel souboru:
Config - nastavení parametrů a tlačítko pro spuštění komunikace
Data - pro zápis přijatych dat
TableView - uživatelský tabulkový pohled na přijatá data
GraphView - uživatelský grafický pohled na přijatá data
 
Komunikace a zpracování dat se provádí po startu nebo stisknutím tlačítka pomocí vnitřních skriptů. Ty jsou přístupné v editoru na klávosovou zkratku ALT+F11

Popis objektu PmaWebDir
Nově vzniklý objekt v události PmaWebDir.onPageModify zachytí požadavek klienta a ten předá metodě DailyProduction i s parametry ke zpracování. V této metodě se na základě parametrů určuje jaká data, v jakém listu a na jakých pozicích budou aplikaci Excel odeslána.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
V objektu PmaWeb vytvoří objekt PmaWebDir. A na disk uloží soubor aplikace Excel. Tento soubor může být umístěn kdekoliv na počítači v místní síti pokud se správně nastaví URL adresa serveru v jeho konfiguračním nastavení.
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: ReportExcel_DailyProduction
Cesta k objektu PmaWeb
Soubor aplikace ExcelUmístění souboru na disku
Viz také:

Historie:
Pm9.00.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.