Promotic

Předkonfigurace "PmaWebDir - Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) ze vzorového souboru a s přidáním dat (bez programu MS Excel)"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Reporty / Report do souboru Excel".

Předkonfigurace vytvoří v objektu PmaWeb nakonfigurovaný objekt PmaWebDir. A do složky Resource se vloží soubory widget "xlsx.full.min.js" a "Template.xlsx".

Popis objektu PmaWebDir
Nově vzniklý objekt v události PmaWebDir.onPageModify zachytí požadavek na otevření html stránky widget.htm zaslaný metodou CreateFile s parametry sFile a sDataType. Ten předá metodě widget, která stránku vytvoří a s použitím widgetu "xlsx.full.min.js" (https://sheetjs.com) načte Excel soubor "Template.xlsx". Do listu data excelu a na pozici "A1" pak přenese data která jsou připravena ve formátu JSON v metodě data. Na závěr tento soubor uloží do složky download nastaveném ve Web prohlížeči klienta.
Upozornění:
Pro správné fungování widgetu v lokální aplikaci je nutné aby v OS Windows byl nainstalováno WebView2 (Edge).
Komponenta se jmenuje Microsoft Edge WebView2 Runtime verze Evergreen.
Její použití musí být povoleno v INIsouboru aplikace.
Viz Prohlížeč Web stránek (/#glob/webbrowser)
Widget nepodporuje načtení souboru obsahujíciho grafy.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Předkonfigurace vytvoří v objektu PmaWeb nakonfigurovaný objekt PmaWebDir. A do složky Resource se vloží soubory widget "xlsx.full.min.js" a "Template.xlsx". Widget nepodporuje načtení souboru obsahujíciho grafy.
Předkonfigurace vyžaduje podporu Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A v INIsouboru aplikace je nutno do sekce [Promotic] zadat klíč WebView2=1.
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: SheetJs
Cesta k objektu PmaWeb
Příklad volání metody generující report do Excelu:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Web/CreateExcelFile").Methods.CreateFile("Boiler1.xlsx", "Boiler1");
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.