Promotic

Menu Pma objektů

Menu Pma objektů se vyvolá po stisknutí pravého tlačítka myši nad vybraným objektem v editoru Pma objektů.

Položky menu:
- Nový objekt ... (Ins): Vložení nového objektu do aktivního objektu

- Najít text ... (Ctrl+F): Vyhledá zadaný text v aktivním objektu a jeho podobjektech
- Najít objekt ...: Otevře okno pro výběr typu hledaného objektu
- Najít objekt podle času editace ...: Otevře okno pro zadání času poslední editace hledaného objektu
- Najít globální proměnné ...: Otevře okno pro výběr ze seznamu globálních proměnných

- Přejmenovat (F2): Přejmenuje aktivní objekt
- Odstranit (Del): Odstraní aktivní objekt a všechny jeho podobjekty
- Odstranit podobjekty: Odstraní všechny podobjekty aktivního objektu
- Zakázat objekt při spuštění: Pokud je zatrženo, pak aktivní objekt (včetně všech jeho podobjektů) nebude zařazen do spuštěné aplikace.
- Konvertovat do jazyka JavaScript ...: Otevře konfigurační okno "Konverze skriptů objektu" pro konverzi skriptů vybraného Pma objektu z jazyka VBScript do jazyka JavaScript.
- Kopírovat do nového objektu PmaPrototype ...: Otevře konfigurační okno "Kopírovat do nového objektu PmaPrototype" pro nastavení parametrů kopírování objektu PmaFolder do nového objektu PmaPrototype.
- Konvertovat na objekt PmaFolder: Zkonvertuje objekt PmaInstance na objekt PmaFolder.

- Vyjmout (Ctrl+X): Vyjmutí a kopírování aktivního objektu do schránky Windows
- Kopírovat (Ctrl+C): Kopírování aktivního objektu do schránky Windows
- Vložit do (Ctrl+V): vložení nového objektu ze schránky Windows do aktivního objektu
- Vložit na úroveň (Ctrl+D): vložení nového objektu ze schránky Windows na úroveň aktivního objektu

- Textová editace objektu ...: Otevře konfigurační okno "Textová editace objektu", ve kterém lze editovat nebo prohlížet obsah objektu v textové podobě.
- Exportovat objekt ...: Otevře okno pro konfiguraci exportu vybraného objektu
- Exportovat obsah objektu ...: Otevře okno pro konfiguraci exportu obsahu vybraného objektu
- Importovat do objektu ...: Otevře okno pro výběr souboru pro import do vybraného objektu

Historie:
Pm9.00.02: Nová volba Konvertovat do jazyka JavaScript ..., která umožňuje konvertovat skripty vybraného Pma objektu z jazyka VBScript do jazyka JavaScript.
© MICROSYS, spol. s r. o.