Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Menu Pma objektů

Menu Pma objektů se vyvolá po stisku pravého tlačítka myši nad vybraným objektem v editoru Pma objektů.
 
Položky menu:
- Nový objekt ... (Ins): vložení nového objektu do aktivního objektu

- Najít text ... (Ctrl+F): vyhledání výskytů zadaného textu v aktivním objektu a jeho podobjektech
- Najít objekt ...: otevře okno pro výběr typu hledaného objektu
- Najít objekt podle času editace ...: otevře okno pro zadání času poslední editace hledaného objektu
- Najít globální proměnné ...: otevře okno pro výběr ze seznamu globálních proměnných

- Přejmenovat (F2): přejmenování aktivního objektu
- Odstranit (Del): odstranění aktivního objektu a všech jeho podobjektů
- Odstranit podobjekty: odstranění všech podobjektů aktivního objektu
- Zakázat objekt při spuštění: Pokud je zatrženo, pak, nebude aktivní objekt (včetně všech jeho podobjektů) zařazen do spuštěné aplikace.
- Konvertovat do jazyka JavaScript ...: Otevře okno Konverze skriptů objektu pro konverzi skriptů vybraného Pma objektu z jazyka VBScript do jazyka JavaScript.
- Kopírovat do nového objektu PmaPrototype ...: Otevře okno Kopírovat do nového objektu PmaPrototype pro nastavení parametrů kopírování objektu PmaFolder do nového objektu PmaPrototype.
- Konvertovat na objekt PmaFolder: Zkonvertuje objekt PmaInstance na objekt PmaFolder.

- Vyjmout (Ctrl+X): Vyjmutí a kopírování aktivního objektu do schránky Windows
- Kopírovat (Ctrl+C): Kopírování aktivního objektu do schránky Windows
- Vložit do (Ctrl+V): vložení nového objektu ze schránky Windows do aktivního objektu
- Vložit na úroveň (Ctrl+D): vložení nového objektu ze schránky Windows na úroveň aktivního objektu

- Exportovat objekt ...: otevře okno pro konfiguraci exportu vybraného objektu
- Exportovat obsah objektu ...: otevře okno pro konfiguraci exportu obsahu vybraného objektu
- Importovat do objektu ...: otevře okno pro výběr souboru pro import do vybraného objektu

Historie:
Pm9.00.02: Nová volba menu Konvertovat do jazyka JavaScript umožňující konvertovat skripty vybraného Pma objektu z jazyka VBScript do jazyka JavaScript.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice