Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaPrototype (Prototyp)

Popis:
Viz: PmaPrototype - Podrobný popis objektu
 
Objekt představuje prototyp (vzorovou složku), do něhož lze vložit další Pma objekty. Lze tak vytvořit stromovou strukturu objektů (začínající objektem PmaPrototype), tvořících obsah prototypu. Tím se podobá objektu PmaFolder, ale na rozdíl od něj však nepředstavuje skutečný strom objektů, který existuje ve spuštěné aplikaci. Existuje pouze ve vývojovém prostředí a slouží jako prototyp (vzor) pro vytváření kopíí obsahu tohoto prototypu (během startu běžící aplikace), objektem PmaInstance (který představuje instanci obsahu tohoto prototypu ve spuštěné aplikaci).
 
V objektu PmaPrototype lze zakládat další Pma objekty (podobně jako v objektu PmaRoot a PmaFolder).

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot a PmaFolder (nelze založit v objektu PmaPrototype). V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmPrototype -> PmaPrototype
Pm8.02.11: velké optimalizace, které urychlují start aplikace a snižuje velikost zabírané paměti (např. společné skripty v instancích se inicializují jen jednou).
Pm8.00.08: po spuštění aplikace zrychleno kopírování podobjektů z PmaPrototype do PmaInstance.
Pm8.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice