Promotic

Objekt PmaPrototype (Prototyp)

Popis:
Viz: PmaPrototype - Podrobný popis objektu

Objekt představuje prototyp (vzorovou složku), do kterého lze vložit další Pma objekty. Tak lze vytvořit stromovou strukturu objektů (začínající objektem PmaPrototype), tvořících obsah prototypu. Tím se podobá objektu PmaFolder, ale na rozdíl od něj však nepředstavuje skutečný strom objektů, který existuje ve spuštěné aplikaci. Existuje pouze ve vývojovém prostředí a slouží jako prototyp (vzor) pro vytváření kopíí obsahu tohoto prototypu (během startu běžící aplikace), objektem PmaInstance (který představuje instanci obsahu tohoto prototypu ve spuštěné aplikaci).

V objektu PmaPrototype lze zakládat další Pma objekty (podobně jako v objektu PmaRoot a PmaFolder).
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot a PmaFolder (nelze vytvořit v objektu PmaPrototype). V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmPrototype -> PmaPrototype
Pm8.02.11: Velké optimalizace, které urychlují start aplikace a snižuje velikost zabírané paměti (např. společné skripty v instancích se inicializují jen jednou).
Pm8.00.08: po spuštění aplikace zrychleno kopírování podobjektů z PmaPrototype do PmaInstance.
Pm8.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.