Promotic

Objekt PmaFolder (Složka)

Popis:
Objekt představuje složku, do níž lze ve stromu Pma objektů vložit další Pma objekt. Pomocí tohoto objektu tedy lze vytvořit přehlednou stromovou strukturu objektů. Význam objektu je tedy podobný jako má v OS Windows objekt složka (folder).

V objektu PmaFolder lze vytvořit další Pma objekty (podobně jako v objektu PmaRoot).
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Objekt má dvě hlavní funkce:
1) Vytváření stromové struktury (díky tomu že objekt umí v sobě zakládat další objekty včetně objektu typu PmaFolder).
2) Vytváření rozhraní pomocí metody projektanta tohoto objektu (viz karta "Metody" a vlastnost Methods). Metody projektanta umožňují vytvářet vlastní metody dané složky a tím dát složce "inteligenci".
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definice metody projektanta objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmFolder -> PmaFolder
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice