Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaFolder (Složka)

Popis:
Objekt představuje složku, do níž lze ve stromu Pma objektů vložit další Pma objekt. Pomocí tohoto objektu tedy lze vytvořit přehlednou stromovou strukturu objektů. Význam objektu je tedy podobný jako má v OS Windows objekt složka (folder).
 
V objektu PmaFolder lze vytvořit další Pma objekty (podobně jako v objektu PmaRoot).

Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

 
Objekt má dvě hlavní funkce:
1) Vytváření stromové struktury (díky tomu že objekt umí v sobě zakládat další objekty včetně objektu typu PmaFolder).
2) Vytváření rozhraní pomocí metody projektanta tohoto objektu (viz karta "Metody" a vlastnost Methods). Metody projektanta umožňují vytvářet vlastní metody dané složky a tím dát složce "inteligenci".
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definice metody projektanta objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmFolder -> PmaFolder
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice