Promotic

Objekt PmaFolder (Složka)

Popis:
Objekt představuje složku, do které lze ve stromu Pma objektů vložit další Pma objekt. Pomocí tohoto objektu tedy lze vytvořit přehlednou stromovou strukturu objektů. Význam objektu je tedy podobný jako má v OS Windows objekt složka (folder).

V objektu PmaFolder lze vytvořit další Pma objekty (podobně jako v objektu PmaRoot).
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Objekt má dvě hlavní funkce:
1) Vytvoří stromovou strukturu (díky tomu že objekt umí v sobě zakládat další objekty včetně objektu typu PmaFolder).
2) Vytvoří rozhraní pomocí metody projektanta tohoto objektu (viz karta "Metody" a vlastnost Methods). Metody projektanta umožňují vytvářet vlastní metody dané složky a tím dát složce "inteligenci".
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
MetodyDefinice metody projektanta objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmFolder -> PmaFolder
© MICROSYS, spol. s r.o.